Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

Komornik Andrzej Zakrzewski

Protokół stanu faktycznego

Na zlecenie każdej osoby komornik może sporządzić protokół stanu faktycznego. Polega on na opisaniu stanu faktycznego, czy przebiegu wydarzeń jakie mają miejsce w trakcie jego sporządzania.

Protokół sporządzony przez komornika może zostać następnie wykorzystany np. jako dowód w sądzie na okoliczność pewnych faktów lub przebiegu zdarzeń. Protokół taki ma moc dokumentu urzędowego.

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version