Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

Komornik Andrzej Zakrzewski

Spis inwentarza

Spis inwentarza to opisanie całego majątku wchodzącego w skład spadku, jaki pozostawia spadkodawca. Celem spisu inwentarza jest określenie wartości, o jaką został powiększony majątek spadkobiercy i ma mu zagwarantować ograniczenie za długi spadkowe, również te, o których wiedzy nie ma spadkobierca.  Dzięki sporządzeniu spisu inwentarza, spadkobierca,  który odziedziczył majątek, ma gwarancję, że będzie odpowiadał do wysokości odziedziczonego majątku, jeśli okaże się, że spadkodawca pozostawił po sobie również długi.

Spis uwzględnia zarówno majątek w gotówce, wierzytelności, nieruchomości i inne przedmioty przedstawiające wartość majątkową, jak również długi i zobowiązania.

Spis inwentarza sporządzany jest na zlecenie sądu lub na wniosek spadkobiercy. W obu wypadkach musi on zostać zatwierdzony przez sąd.

Uwaga: do wniosku zawsze należy dołączyć dokument będący podstawą sporządzenia spisu inwentarza.

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version