Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

Komornik Andrzej Zakrzewski

Kto może wejść do naszego mieszkania?

Prawem osobistym każdego człowieka według art. 50 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 roku jest nienaruszalność mieszkania. Państwo zapewnia obywatelowi ochronę prawną jego życia prywatnego. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu według w/w artykułu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Te słowa, dla osoby niemającej na co dzień nic wspólnego z prawem, mogą okazać się czarną magią. Nie wymaga się od człowieka, aby znał wszystkie wyjątki od zasady nienaruszalności mieszkania.

Oczywiście o wiele łatwiej jest wskazać osobę, która nie powinna bez zaproszenia wchodzić do naszego mieszkania. Na pewno będzie to osoba, która wdziera się do cudzego mieszkania albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej mieszkania tego nie opuszcza. Osoba tak postępująca narusza tzw. mir domowy. Według art. 193 KK osoba taka podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Istnieją jednak sytuacje, regulowane przez odpowiednie ustawy, w których wejście do cudzego mieszkania jest konieczne. Poniżej przedstawiam niektóre z tych przypadków.

 

Autor,

Marta Lampart

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version