Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

opis i oszacowanie lokalu, położonego w Pelplinie, przy ul. Dworcowej 4 4.02.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski w sprawie egzekucyjnej przeciwko: Piotr Talaśka  Mirosława Talaśka 

na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 04-02-2019r. o godz. 10:00

w: Kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie

zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego o

pow. 55,01 m2, składający się z łazienki na parterze, 2 pokoi, kuchni i przepokoju na poddaszu położonego:

83-130 Pelplin, Dworcowa 4 a/4,

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/00031306/6


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Poprawiono: środa, 09, styczeń 2019 14:48

Odsłony: 19

opis o szacowanie ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu, położonego w Tczewie, przy ul. Polnej 6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski w sprawie egzekucyjnej KMP 11/12 na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 04-02-2019r. o godz. 11:00 w:

Kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie zostanie dokonany opis i oszacowanie ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego :

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o powierzchni 24,03 m2

położonego: 83-110 Tczew, ul. Polna 6a/24,


wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie. (Adres spółdzielni: 83-110 Tczew, ul.Al. Zwycięstwa 6)

dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/00039179/2


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Poprawiono: środa, 09, styczeń 2019 14:44

Odsłony: 24

opis o szacowanie nieruichomości, położonej w Tczewie, przy ul. Półwiejskiej 2 28.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28-01-2019 o godz. 10:00

w: Kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

83-110 Tczew, ul. Półwiejska 2 A/6,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą

nr KW GD1T/00033358/9.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Poprawiono: środa, 09, styczeń 2019 14:42

Odsłony: 27

opis i oszacowanie nieruchomości w Turzy 28.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28-01-2019 o godz. 11:00 w:

Kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

83-113 Turze, ul. Leśna 8b/11,

dla której Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

nr KW GD1T/00045272/9.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Poprawiono: środa, 09, styczeń 2019 14:39

Odsłony: 32

opis i oszacowanie mieszkania przy ul. wąskiej w Tczewie 28.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28-01-2019 o godz. 12:00 w:

Kancelarii Komornika Sądowego w Tczewie zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:

83-110 Tczew, ul.. Wąska 48/7, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą

nr KW GD1T/00029883/7.


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Poprawiono: środa, 09, styczeń 2019 14:35

Odsłony: 25

licytacja domu w Rożentalu 4.03.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2019r.

o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy w Tczewie 83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 6 w sali nr 30 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działka nr 483 o pow. 961 m2 w użytkowaniu wieczystym do 04.11.2097 roku,

zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym o pow. 140,39 m2 z wbudowanym garażem dwustanowiskowym i kotłownia o pow. 38,06 m2

należącej do dłużników: Wojciech Grząbkowiak i Małgorzata Grząbkowiak,

położonej: 83-130 Pelplin, Słoneczna 9, Rożental,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1T/00027723/4


Suma oszacowania wynosi 391 900,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 261 266,67zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 39 190,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można w dni powszednie od godz.10:00 do godz.13:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poprawiono: środa, 09, styczeń 2019 14:33

Odsłony: 36

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version