Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

licytacja 1/2 niewydzielonej części działki z budynkiem mieszkalnym i garażem w Miłobądzu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 07-02-2018r.r. o godz. 12:45

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy Paderewskiego 18 w sali nr 1,


odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej

zabudowana działkę gruntu nr 101 o pow. 800 m2

zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 106,80 m2

oraz garaż o pow. 18,30 m2,

budynek gospodarczy o pow. 28,50 m2

należącej do dłużnika: Józef Świeciak

położonej: 83-110 Miłobądz, Szkolna 7,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GD1T/00009345/8]


Suma oszacowania wynosi 42 932,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 621,33zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 293,20zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410


najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można w dni powszednie przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poprawiono: piątek, 05, styczeń 2018 15:08

Odsłony: 67

kompleks magazywnowo-produkcyjny w Pomyjach (gm. Pelplin)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 07-02-2018r.r. o godz. 13:30

w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę przy Paderewskiego 18 w sali nr 1,


odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 66/9, 66/10 i 66/11

o pow. 2,5621 ha zabudowana budynkami:

- socjalny o pow. 360 m2

- produkcyjny o pow. 339,30 m2

- stolarni o pow. 194,60 m2

- warsztatowy o pow. 37,18 m2

- magazynowy o pow. 181,31 m2

- magazynowy o pow. 47,2o m2 z wiata o pow. 81,90 m2

- garaże przy budynku biurowym 3 sz. o pow. 63,60 m2


należącej do dłużnika: Towarzystwo Gospodarcze SPOGO Sp z o.o.

położonej: 83-130 Pomyje, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GD1T/00022860/1]


Suma oszacowania wynosi 1 651 078,00zł,


zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 100 718,67zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 165 107,80zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410


najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Poprawiono: piątek, 05, styczeń 2018 15:03

Odsłony: 48

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version