Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

samochód osobowy MERCEDES

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

26-09-2018r. o godz. 10:30 pod adresem:

Gniszewo, ul. Parkowa 2

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


samochód osobowy MERCEDES-BENZ S 320 CDI,2005r., skrzynia automatyczna, uszkodzone zawieszenie (amortyzatory do wymiany), przebieg 400 000 km, koloru czarnego, bez OC i ważnego przeglądu technicznego, nieużytkowany od stycznia br. .nr rej. GTCYX05, VIN WDB2200251A444567, pojemnosc 3222, moc 150


cena wywołania: 7 500 zł


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w ww. miejscu 30 minut przed licytacją. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Poprawiono: poniedziałek, 10, wrzesień 2018 14:55

Odsłony: 9

samochód Mercedes BENZ s320 CDI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 24-07-2018r. o godz. 10:00

pod adresem: Gniszewo, ul. Parkowa

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1.  samochód osobowy MERCEDES-BENZ S 320 CDI,2005r. skrzynia automatyczna,

uszkodzone zawieszenie (amortyzatory do wymiany),

koloru czarnego, bez OC i przeglądu,

nieużytkowany od stycznia br.,

przebieg 400 000 km .


cena wywołania: 11 250 zł

 


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

Poprawiono: środa, 11, lipiec 2018 10:38

Odsłony: 228

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version