Komornik Sądowy przy SR w Tczewie

Switch to desktop Register Login

komornik a program 500 PLUS

 

  Sprawa komornika ze Szczecinka, który zajął 3000 zł wypłacone z programu „Rodzina 500 plus” odbiła się szerokim echem w mediach. Wprawdzie znalazła swój szczęśliwy finał i pieniądze wróciły do matki szóstki dzieci, jednak sytuacja może powtórzyć się u innych świadczeniobiorców.

 

„500 plus” nie może być zajęte przez komornika, ale…

 

Teoretycznie świadczenia wypłacone w ramach programu „Rodzina 500 plus”, podobnie jak inne świadczenia wychowawcze, nie mogą być zajęte przez komornika. Na podstawie zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym są bowiem wyłączone spod egzekucji komorniczej.

Problem może pojawić się jednak, kiedy takie pieniądze trafią na już zajęty przez komornika rachunek bankowy, jak miało to miejsce w przypadku wspominanej matki szóstki dzieci.

 

Jak zauważali już wcześniej komornicy (w liście skierowanym do Premier Beaty Szydło jeszcze przed startem programu „Rodzina 500 plus”), w momencie przekazania środków przez organ wypłacający świadczenia na rachunek bankowy dłużnika, pieniądze te „tracą swoją tożsamość”. Wpadają do jednego worka i są tak traktowane przez komornika bez rozpatrywania jego źródła, pochodzenia i celu. I, niestety, jako takie mogą zostać zajęte przez komornika, choć teoretycznie zajęte być nie powinny.

 

– Egzekucja prowadzona z wierzytelności z rachunku bankowego, prowadzona jest wedle samodzielnych zasad regulujących ten sposób egzekucji (…)

 

Komornik sądowy (czy też administracyjny organ egzekucyjny), dokonując zajęcia rachunku bankowego, nie wie i nie ma możliwości posiadania wiedzy, jakie środki znajdują się na zajmowanym rachunku bankowym oraz jakie jest ich pochodzenie – wskazywała już wcześniej Krajowa Rada Komornicza (KRK).

 

Do czasu prawnego zablokowania jakichkolwiek możliwości zajęcia komorniczego pieniędzy z programu „Rodzina 500 plus” na rachunku bankowym i ujednolicenia tej kwestii, dla dłużników zmagających się z zajęciem komorniczym najlepiej będzie odebrać świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” w gotówce. Obowiązujące przepisy prawa skutecznie blokują bowiem możliwość zajęcia świadczenia bezpośrednio u organu wypłacającego środki osobie uprawnionej do ich otrzymania.

 

Natomiast jeśli dłużnik będący beneficjentem programu mimo wszystko zdecyduje się otrzymywać pieniądze z „500 plus” na konto bankowe, które może być zajęte na poczet spłaty długu, powinien niezwłocznie uprzedzić o tym komornika. Jak to zrobić? Najlepiej złożyć zarówno u komornika prowadzącego egzekucję, jak i bezpośrednio u wierzyciela pisemny wniosek o zwolnienie wskazanych środków ze świadczeń rodzinnych spod zajęcia. Taki wniosek powinien zostać złożony, jak tylko dłużnik zostanie poinformowany o zajęciu rachunku bankowego"

 

cały artykuł na: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Komornik-a-500-zl-na-dziecko-7386255.html

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/923443,500-zadluzeni-pieniadze-do-reki.html

Copyright by Krzysztof Kowalewski, WMKiW 2012

Top Desktop version